REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODEULA DESCRIPTIONQUANTITÉPRIX (€)Montant (€)IMPACT DU TRAVAIL (€)EFFECTIF (H)IMPACT DU TRAVAIL (%)
RE0169u

Dédicace d'un technicien dans un atelier, y compris Voyage

1,0068,8868,8855,002,5079,85
Dédicace d'un technicien lors d'une réunion. Comprend Voyage.
%01a%Les frais accessoires de la main-d'œuvre0,020,88
%02%coûts indirects0,031,32
%Estimer le degré de difficulté ou de l'incertitude (normal 1,00)1,00
MOU0063hTechnique. Niveau professionnel III (Source: IVE). / Plus d'informations2,0022,0044,0044,002,00
RE0153uDéplacement d'un technicien (Les intervalles de distance de 10 km ou fraction)2,0011,3422,6811,000,50
écrit par Joaquim Iborra Posadas
compagnie: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
mettre à jour 22/03/2019
zone València
observations: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0433,RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153. El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153). Així, totes aquestes partides inclouen RE0153, a excepció de RE0159 i RE0178, perquè es refereixen a una unitat d'inspecció; per això, han d'anar acompanyades de RE0156, la qual sí inclou el desplaçament.
..........
validé par Joaquim Iborra Posadas
Date Validé 22/03/2019
observations:
Modifier le prix