REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CodeUneLa descriptionQuantitéPrix ​​(€)Montant (€)Jobmane répercussion (€)Workforce (h)Répercussion de la gestion des gestionnaires (%)
RE0237u

CEGA PORTE, Mélamine de bois noble, 203x82.5x3,5 cm.

1,00373,14373,1435,112,109,41
Porte CEGA, à partir d'une feuille de 203x82,5x3,5 cm, carte MDF terminée avec de la mélamine noble; Construction de la base de pin 90x35 mm; Galets MDF, avec revêtement de mélamine noble de 90x20 mm; Tapas MDF, avec revêtement de la mélamine noble de 70x10 mm; Avec des outils suspendus et de fermeture.
%01a%Coûts auxiliaires sur le travail0,020,70
%02%Coûts indirects0,0310,85
%Estimation du degré de difficulté ou d'incertitude (normale: 1,00)1,00
REU0612uConstruction de la base en bois massif, PI Suède, section 90x35 mm, par porte d'une feuille standard, avec des éléments de fixation.1,0030,0030,00
REU0613mGalze MDF, fini avec de la mélamine blanche, 90x20 mm.5,003,3616,80
REU0614uCEGA Vide Pass Porte, planche MDF terminée avec de la mélamine blanche, avec du papier kraft alvéolaire, 203x82.5x3,5 cm.1,00200,00200,00
REU0615mTapas MDF, avec finition en mélamine, blanc, 70x10 mm.3,0010,0030,00
REU0616uPomele de 100x58 mm, enfin, en laiton noir Brillo, pour la porte intérieure.18,000,7413,32
REU0617uVis en laiton 21/35 mm.1,000,060,06
REU0618uVerrouillage, avant, accessoires et vis noux, pour la porte intérieure, selon UNE-EN 12209.1,0011,3011,30
REU0619uJeu de poignée et longue bouclier de Brillo en laiton noir, série de base, pour la porte intérieure.1,0025,0025,00
MOU0047h1er officiel de charpentier. Niveau professionnel VIII (source: ive). / Plus d'informations1,0517,9318,8318,831,05
MOU0048hAssistant de charpentier. Niveau professionnel X (source: ive). / Plus d'informations1,0515,5016,2816,281,05
Société: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Mettre à jour 31/10/2014
Zone València
Observations: A00002-PK0138
..........
Validé par Francesc Company Gandia
Validé avec date 2/07/2019
Observations: Preu donat per Avantobres per a PR0275 IB 250€. Descripció de la partida: Porta interior abatible, cega, de tauler de fibres alveolars. Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Fins i tot frontisses, ferramentes de penjar, de tancament i maneta sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie básica. Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajust final. Realització de proves de servei. Preu Cype PPM010 155,26 €. Preu IVE EFTM1.acab 285,55 €
Modifier le prix